Internet

W pełni elastyczny moduł do synchronizacji konfiguracji usług między iPOT24 a systemami do obsługi Internetu. Wspierane są rozwiązania na platformach Linux, Mikrotik oraz innych pozwalających na modyfikację konfiguracji usług z zewnątrz, za pośrednictwem interfejsu API. Zastosowane rozwiązania spełniają wymogi High Availability (HA) oraz Load Balancing (LB). Dzięki modułowi masz pewność co do spójności konfiguracji między iPOT24 a systemami do obsługi Internetu. Dla firm, które nie posiadają własnego rozwiązania do obsługi Internetu udostępniamy autorski system bazujący na systemie Linux.

Dowiedz się więcej

Telewizja

Kolejny elastyczny moduł do synchronizacji konfiguracji usług między iPOT24 a systemami do obsługi Telewizji. Wspieramy rozwiązania firm Avios, Evio oraz zapewniamy gotowość do integracji z innymi pozwalającymi na modyfikację konfiguracji usług z zewnątrz za pośrednictwem interfejsu API. Dzięki modułowi masz pewność co do spójności konfiguracji usług między iPOT24 a systemami do obsługi Telewizji. Dla firm, które nie posiadają własnego rozwiązania do obsługi Telewizji udostępniamy autorski system bazujący na middleware Ministra (Stalker).

Dowiedz się więcej

Telefon

Moduł Telefonia to elastyczny moduł do synchronizacji konfiguracji usług między iPOT24 a systemami do obsługi Telefonii. Wspieramy rozwiązania firm Hiperus oraz zapewniamy gotowość do integracji z innymi pozwalającymi na modyfikację konfiguracji usług z zewnątrz za pośrednictwem interfejsu API. Dzięki modułowi masz pewność co do spójności konfiguracji usług między iPOT24 a systemami do obsługi Telefonii. Posiadamy własny system bilingowy, który możesz wykorzystać zamiast gotowych rozwiązań posiadanego systemu do obsługi Telefonii. Dla firm, które nie posiadają własnego rozwiązania do obsługi Telefonii udostępniamy autorski system bazujący na systemie Asterisk.

Dowiedz się więcej

Panel Abonenta

iPOT24 posiada dodatkowy autonomiczny panel dla końcowych Klientów posiadających usługi telekomunikacyjne. Jest to panel w pełni responsywny wobec czego działa zarówno na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Umożliwia samodzielne zarządzanie kontem Klienta, domawianiem usług, podgląd Umów, Zgłoszeń, płatności i innych list w systemie. Panel jest personalizowany dla każdego ISP z osobna dzięki temu to ISP decyduje co ich Klienci mogą wykonać za pośrednictwem Panelu Abonenta.

Dowiedz się więcej

Biuro Obsługi Klienta

Moduł przeznaczony głównie dla pracowników z działu Biuro Obsługi Klienta. Moduł posiada wiele przydatnych narzędzi wspomagających pracę w dziale. Posiada wiele funkcjonalności takich jak lista zgłoszeń, które należy obsłużyć w ramach wykonywanych zadań, obsługa umów, opłat oraz przydzielonych rabatów, reklamacji, kompensat i wielu innych zasobów, które są wykonywane głównie w tym dziale. Podstawowe narzędzia są dopełniane przez szereg uzupełniających pracę całego przedsiębiorstwa ISP. Należą do nich aplikacje odpowiadające między innymi za Terminarz, Tablicę informacyjną, Notatnik, Listę czynności, Zestawienie korespondencji z Klientem, Bank pomysłów, Ustawienie wielu elastycznych ofert czy też zestawienie świadczonych usług wraz z ofertami w formie mapy.

Dowiedz się więcej

Dystrybucja informacji (Powiadomienia)

Korzyści jakie Państwo odnotują to przede wszystkim wzrost skuteczności komunikacji z klientami. Moduł jest autonomicznym systemem wysyłającym wiadomości tekstowe lub/oraz głosowe w zależności od ustawień. Dzięki licznym powiązaniom z różnymi modułami w systemie iPOT24 możemy go wykorzystać do informowania Klientów o np. wystawionych fakturach, zbliżającym się terminie zapłaty, okresowych utrudnieniach w świadczeniu usług związanych z pracami modernizacyjnymi, promocjach cenowych na usługi dodatkowe, ofertach specjalnych, serwisantach realizujących zgłoszenie i wielu innych. Moduł również jest wykorzystywany do wysyłki powiadomień pracowników o zadaniach jakie należy wykonać.

Dowiedz się więcej

Finanse i windykacja

iPOT24 zawiera wiele uporządkowanych rozwiązań finansowych, jakie występują w przedsiębiorstwach ISP. Umożliwia automatyczne wystawienie dokumentów finansowych, takich jak faktury, kompensaty, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. System wspomaga import masowych płatności z wielu indywidualnych kont bankowych Klientów. Prócz standardowej faktury system umożliwia wystawienie takich dokumentów jak faktura: Proforma, Zaliczkowa, Końcowa, Duplikat czy Korekta. Wsparcie Punktów kasowych, Umorzeń czy w pełni zautomatyzowany proces windykacji czyni moduł w pełni funkcjonalny system do Obsługi Finansów w przedsiębiorstwie ISP. Wszystkie moduły przedstawiają dane w sposób analityczny, dzięki czemu prezentowane dane nadają się do dalszych analiz rachunkowych.

Dowiedz się więcej

Sieć (Mapa infrastruktury sieci, monitoring, paszportyzacja, statystyki oraz prace modernizacyjne w sieci)

Moduł zawiera wiele narzędzi wspomagających pracę dla techników w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych. Znajdują się tutaj aplikacje pomagające wykonać pełną paszportyzację dla sieci kablowych, światłowodowych oraz radiowych. Zastosowanie wielu elementów paszportyzacji w formie słownika umożliwia sporządzenie dokumentacji sieci dla każdego rodzaju sieci telekomunikacyjnej. Prócz paszportyzacji moduł integruje się z systemami zewnętrznymi służącymi do monitorowania urządzeń, co w połączeniu z rozbudowaną bazą wielu połączeń iPOT24 daje skuteczne narzędzie do dalszej analizy występujących problemów na usługach Klientów. Integrując iPOT24 z systemami zliczającymi liczniki przesyłanych danych otrzymujemy aplikację wyświetlającą historię wykorzystanego pasma dla usług IP w formie wykresów. Moduł dopełnia narzędzie do definiowania węzłów w sieci oraz ich zarządzania. Dodatkowo mamy możliwość zarządzania pracami modernizacyjnymi w sieci wraz z pełną charakterystyką czego dotyczą. Dodatkowo mamy możliwość Raportowania do systemów SIIS oraz PIT

Dowiedz się więcej

Magazyn, planowanie i rozwój sieci

System posiada w pełni funkcjonalny moduł magazynowy zapewniający usprawnienie procesów magazynowych, planowania zakupów oraz reklamacji urządzeń. Wspierana jest ewidencja i gospodarka magazynowa, obsługa amortyzacji stanów magazynowych, ewidencja urządzeń z przypisaniem do lokalizacji węzłów lub abonentów i wiele innych. Moduł umożliwia również planowanie swoich zakupów związanych z rozwojem infrastruktury sieci.

Dowiedz się więcej

Raporty

Moduł przeznaczony dla menedżerów i kadry zarządzającej firmą, który zapewnia dostęp do niezbędnych, zintegrowanych i uszeregowanych danych w postaci raportów podsumowujących działania całego przedsiębiorstwa ISP. Na ten moment system posiada kilkadziesiąt predefiniowanych raportów, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo system umożliwia tworzenie swoich personalizowanych raportów, dzięki czemu otrzymujemy pełne informacje za kliknięciem. System monitoruje kluczowe wskaźniki przedsiębiorstwa w formie personalizowanego dashboardu na pulpicie.

Dowiedz się więcej

Elektroniczny obieg dokumentów

Moduł zapewnia w pełni procesowy obieg dokumentu stworzony na podstawie graficznych diagramów obiektów blokowych dla każdego dokumentu z osobna. Przyjęcie, procesowanie czy moment archiwizacji dokumentu są obsługiwane i monitorowane przez system. Możliwe jest generowanie dokumentów z szablonów na podstawie uzupełnianych danych podczas procesowania dokumentu.

Dowiedz się więcej

Aplikacja Mobilna

Z myślą o większej produktywności pracowników wsparcia technicznego pracujących w terenie, dajemy możliwość szybkiego dostępu do terminarza ustalonych wizyt u klientów, sprawdzenie lokalizacji świadczenia usługi oraz rejestrację czasu pracy. Wystarczy urządzenie mobilne, na którym serwisant ma możliwość wypełnienia elektronicznej karty serwisowej potwierdzającej wizytę u Klienta i działanie usługi.

Dowiedz się więcej

Handlowcy

Jest to moduł wspomagający kampanie prowadzone przez handlowców. W module znajdują się niezbędne informacje o odbytych oraz przyszłych spotkaniach, m.in. obecna i proponowana oferta, notatki z wizyty, czy data końca obecnych usług. Aby ułatwić pracę handlowcom moduł został wyposażony w intuicyjne filtry oraz możliwość przedstawienia wybranych kampanii na mapie. Moduł zintegrowany jest z kalendarzem pracownika, w którym znajdują się wszystkie umówione wydarzenia jak spotkania, rozmowy telefoniczne i inne.

Dowiedz się więcej

Kadry

W module tym znajdują się informacje o wszystkich pracownikach, urlopach, umowach, badaniach, zajmowanego stanowiska w strukturze firmy i innych elementach kadrowych. Moduł kadry w szczególności funkcja urlopów zintegrowana jest z pozostałymi modułami systemu. Funkcjonalność ta dodatkowo wspiera ustalanie zastępstwa dla nieobecnych pracowników.

Dowiedz się więcej

Marketing

Moduł marketingu dzieli się na trzy główne elementy: badania, kampanie oraz program lojalnościowy. Badania marketingowe pozwalają na przeprowadzenie analizy rynku w oparciu o ankiety, informacje z terenu oraz monitoring konkurencji. Kampanie marketingowe to rozbudowany kalendarz marketingowy, w którym zawarte są wszystkie zaplanowane kampanie. Zawiera również inwentarz materiałów reklamowych wraz z informacją o ich lokalizacji oraz funkcję planowania wysyłki newsletterów z możliwością wybrania adresów mailowych z listy klientów lub mapy z lokalizacją usług. Moduł programu lojalnościowego został oparty o zasady grywalizacji. Zawiera korelujące ze sobą sekcje nagród oraz zasad przyznawania punktów. Daje to możliwość skonfigurowania dowolnego programu lojalnościowego. Wszystkie działania marketingowe prezentowane są na mapie z możliwością stosowania filtrów oraz zakresu dat ich występowania.

Dowiedz się więcej

Pojazdy

Moduł pojazdy to narzędzie do monitorowania floty pojazdów. Zawiera rozbudowane karty pojazdów uwzględniające wyposażenie, ubezpieczenie, usługi, zakupy, szkody, naprawy oraz historię tankowań. Moduł zapisuje pokonane trasy każdego z pojazdów z możliwością przedstawienia na mapie. Wspierana jest funkcja rezerwacji pojazdów. Alerty przypominają o kończących się ubezpieczeniach, informują o przeglądach oraz usługach okresowych.

Dowiedz się więcej

Projekty

Moduł projekty został stworzony z myślą o planowaniu zadań, które realizują pracownicy w poszczególnych działach. Funkcjonalność umożliwia delegowanie zadań pracownikom do wykonania, wyznaczanie osób nadzorujących zadanie lub pełniących role obserwatorów, ustalanie poziomu wykonania, wyznaczanie zadań cyklicznych wynikających z zakresu obowiązków. Wszystkie elementy składowe projektów (zadania) mogą być ze sobą powiązane metodą SS (Start - Start), FF (Finish – Finish), SF (Start – Finish), FS (Finish – Start), co automatyzuje ustalanie czasowych ram wykonania zadań. Całość jest przedstawiona na wykresie Gantta, który jest niezbędny przy prowadzeniu projektów.

Dowiedz się więcej

Techniczny

Moduł służy do ogólnej organizacji pracy działu technicznego. Umożliwia prowadzenie grafiku w formie miesięcznej dla grup serwisowych oraz planowania pracy w formie tygodniowej. Moduł umożliwia przydzielenie pojazdu z posiadanej floty pojazdów. System zawiera rozliczanie pracy serwisantów w formie miesięcznej z możliwością przydzielania kwot kontraktów oraz dodatków na podstawie których wyliczana jest premia.

Dowiedz się więcej
Do góry