marketing

Moduł marketingu dzieli się na trzy główne elementy: badania, kampanie oraz program lojalnościowy. Badania marketingowe pozwalają na przeprowadzenie analizy rynku w oparciu o ankiety, informacje z terenu oraz monitoring konkurencji. Kampanie marketingowe to rozbudowany kalendarz marketingowy, w którym zawarte są wszystkie zaplanowane kampanie. Zawiera również inwentarz materiałów reklamowych wraz z informacją o ich lokalizacji oraz funkcję planowania wysyłki newsletterów z możliwością wybrania adresów mailowych z listy klientów lub mapy z lokalizacją usług. Moduł programu lojalnościowego został oparty o zasady grywalizacji. Zawiera korelujące ze sobą sekcje nagród oraz zasad przyznawania punktów. Daje to możliwość skonfigurowania dowolnego programu lojalnościowego. Wszystkie działania marketingowe prezentowane są na mapie z możliwością stosowania filtrów oraz zakresu dat ich występowania.

 

 

Do góry