projekty

Moduł projekty został stworzony z myślą o planowaniu zadań, które realizują pracownicy w poszczególnych działach. Funkcjonalność umożliwia delegowanie zadań pracownikom do wykonania, wyznaczanie osób nadzorujących zadanie lub pełniących role obserwatorów, ustalanie poziomu wykonania, wyznaczanie zadań cyklicznych wynikających z zakresu obowiązków. Wszystkie elementy składowe projektów (zadania) mogą być ze sobą powiązane metodą SS (Start - Start), FF (Finish – Finish), SF (Start – Finish), FS (Finish – Start), co automatyzuje ustalanie czasowych ram wykonania zadań. Całość jest przedstawiona na wykresie Gantta, który jest niezbędny przy prowadzeniu projektów.

 

 

Do góry