raporty

Moduł przeznaczony dla menedżerów i kadry zarządzającej firmą, który zapewnia dostęp do niezbędnych, zintegrowanych i uszeregowanych danych w postaci raportów podsumowujących działania całego przedsiębiorstwa ISP. Na ten moment system posiada kilkadziesiąt predefiniowanych raportów, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo system umożliwia tworzenie swoich personalizowanych raportów, dzięki czemu otrzymujemy pełne informacje za kliknięciem. System monitoruje kluczowe wskaźniki przedsiębiorstwa w formie personalizowanego dashboardu na pulpicie.

 

 

Do góry