bookkeeping

Czy na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nałożone są specjalne obowiązki? Jakie terminy obowiązują wszystkie firmy ISP?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2014.243) zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzonej działalności telekomunikacyjnej.

Obowiązek informacyjny różni się w zależności od uzyskanego przychodu z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym. UKE definiuje dwa rodzaje przedsiębiorców:

 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej były większe niż 4 mln zł

 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej były równe lub mniejsze niż 4 mln zł

 

Wybierz do której grupy przedsiębiorców należysz i czytaj dalej.


Bez względu na wielkość rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do corocznej inwentaryzacji posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Tutaj znajdziecie opis przedstawiony przez UKE.

 

A jeżeli chcecie mieć wszystko pod kontrolą pobierzcie harmonogram przekazywania danych do UKE, który jest dostępny tutaj.

 


Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry