woman-1353803640

Prawo telekomunikacyjne to najważniejszy spis praw i obowiązków każdego ISP. Nieprzestrzeganie zasad grozi surowymi karami. Sprawdź swoją znajomość przepisów!

 

Prawo telekomunikacyjne powstało by stworzyć, regulować oraz kontrolować warunki działalności firm telekomunikacyjnych. Głównym celem ustawy z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) jest:

 • wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • zapewnianie możliwości rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • zapewnianie ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami, a także zasobami orbitalnymi
 • zapewnianie użytkownikom jak największej korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych
 • zapewnianie neutralności technologicznej

Zapisy prawa telekomunikacyjnego regulują:

 • zasady wykonywania i kontroli działalności firm telekmunikacyjnych, polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych czy świadczeniu innych usług towarzyszących
 • prawa i obowiązki firm telekomunikacyjnych oraz użytkowników / użytkowników urządzeń radiowych
 • warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących do rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz dostarczanie udogodnień towarzyszących
 • warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych
 • zasady świadczenia usługi powszechnej
 • warunki ochrony prawa do prywatności i poufności użytkowników usług
 • warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją
 • proces przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej
 • zadania i obowiązki dotyczące obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji
 • specyfikację urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 • funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji
 • wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych

Pełny tekst ustawy znajdziesz tutaj

Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry