m

UKE wraz z urzędami marszałkowskimi organizuje cykl spotkań tematycznych poświęconych analizie możliwości dostępu do Internetu, a co za tym idzie rozwijania rynku.

 

 

Na konferencjach udostępniane będą informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej i usługach będących w posiadaniu Prezesa UKE oraz zasadach dostępności infrastruktury, gdyż głównymi założeniami spotkań jest wspieranie działań właścicieli Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. W trakcie spotkań każde województwo prezentowane jest pod względem możliwości dostępu do Internetu i budowania rynku, na tle wskaźników makroekonomicznych. Na mapach są pokazywane obszary nie tylko z ilością infrastruktury telekomunikacyjnej i liczbą zabudowań ale jakie grupy wiekowe ludności w nich zamieszkują wraz z strukturą wykształcenia. Dane przygotowywane na potrzeby konferencji dostarczane są przez Urząd Statystyczny oraz UKE. Na spotkaniach obecni są również przedstawiciele regionalnych samorządów i przedsiębiorców, którzy kończą konferencję dyskusją na omawiany temat.
 
Gdzie odbywają się konferencje?
 
Konferencje odbyły się już w województwie podkarpackim (Rzeszów, 23 lutego br.) oraz w województwie świętokrzyskim (Kielce, 17 marca br.). Kolejna jest planowana w województwie lubelskim 6 kwietnia i województwie lubuskim 25 kwietnia.

 

Więcej informacji na stronie UKE

22.03.2016r.

Do góry