tel

Sprawdź statystyki przeniesień numerów w sieciach ruchomych za pośrednictwem systemu PLI CBD w III i IV kwartale 2015 r.

 

Potwierdzając informacje ze strony UKE:

"Od chwili uruchomienia w zarządzanym przez Prezesa UKE systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu w 2015 r., przeniesiono 717 236 numerów.

Poniżej prezentujemy raport zawierający statystyki przeniesień w sieciach ruchomych w III i IV kwartale 2015 r.

Raport przeniesień numerów w sieciach ruchomych w III i IV kwartale 2015 r"

28.01.2016

Do góry