10

Z dniem 1 marca 2016 r. wejdą w życie zmiany w obowiązującym cenniku usług pocztowych powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza zmiany na stronie internetowej UKE.

Zmianie ulegną opłaty za przesyłki zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Prezes UKE wymienia:

1. w obrocie krajowym:

  • listowe nierejestrowane do 350 g, gabaryt A, ekonomiczne i priorytetowe, w tym kartka pocztowa ( także nadane na poste restante);
  • paczki pocztowe we wszystkich przedziałach wagowych, gabaryt A i B, ekonomiczne i priorytetowe (także nadane na poste restante) – z wyjątkiem paczek pocztowych o masie ponad 1 kg do 2 kg i ponad 5 kg do 10 kg, gabaryt B, priorytetowych;
  • paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością we wszystkich przedziałach wagowych, gabaryt A i B, ekonomiczne i priorytetowe (także nadane na poste restante);
  • potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej;

2. w obrocie zagranicznym:

  • listowe nierejestrowane priorytetowe do 50 g, w tym kartka pocztowa, w strefach A, B, C, D.


Prezes UKE zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe jest upoważniony do wniesienia sprzeciwu w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli w wyniku analizy nie wykryto niezgodności z przepisami Prawa pocztowego stanowiącymi, że:

  • usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach (art. 46 ust. 1 pkt 4),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1),
  • opłaty za usługi powszechne powinny być ustalone w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, z czym wiąże się m.in. możliwość uzależnienia wysokości opłat w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki (art. 53 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1).

Prezes UKE po przeprowadzonej analizie nie widzi argumentów przemawiających za wniesieniem sprzeciwu w stosunku do całości albo części projektu zmian do obowiązującego cennika.

W związku z tym zmiany wejdą w życie w planowanym przez Pocztę Polską S.A. terminie, tj. od dnia 1 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Sprawdzcie sami:

Uchwała

Załącznik do uchwały

23.02.2016r.

Do góry