10

Szybki internet wszędzie

Prezes UKE wydał 19 rezerwacji na częstotliwości rozdysponowane w ramach aukcji LTE.

 

Zgodnie z tym co możemy wyczytać na stronie UKE:

"25 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał 19 decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, będących przedmiotem aukcji, której wyniki ogłoszono 19 października 2015 r. Po przeprowadzeniu trwających trzy miesiące dziewiętnastu postępowań administracyjnych – 25 stycznia 2016 r. Prezes UKE dokonał przydziału częstotliwości rozdysponowanych w ramach aukcji LTE.

Wszyscy powinni mieć dostęp do mobilnego Internetu po rozsądnej cenie i w dobrej jakości. Jest to jeden z podstawowych celów każdego państwa na świecie. Jego osiągnięcie zależy w dużym stopniu od udostępniania częstotliwości dla dostawców mobilnych usług przez regulatorów. Bez wystarczających zasobów widma, branża telefonii komórkowej nie będzie w stanie dostarczać dobrej mobilnej usługi dla wszystkich – powiedziała Magdalena Gaj, prezes UKE.

Dzięki tym decyzjom na rynek trafi 190 MHz nowych częstotliwości, które pozwolą zapewnić każdemu dostęp do szybkiego Internetu, zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na obszarach pozamiejskich. Przydział częstotliwości z pasm 800 MHz i 2,6 GHz skutkuje możliwością dostarczenia usług szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu na obszary, na których poziom dostępności tych usług jest najniższy, lub na których takie usługi nie są świadczone wcale. Zdaniem prezes Gaj: Częstotliwości z tzw. osiemsetki stanowią zasoby unikatowe. Pozwalają one na zapewnienie „tego samego" co inne częstotliwości, np. z pasm 1800 MHz, czyli szerokopasmowego dostępu do Internetu, ale na zupełnie innych terenach. Są to tzw. „częstotliwości pokryciowe”, które pokryją zasięgiem olbrzymie, trudno dostępne powierzchnie kraju, tam gdzie mieszkańcy obecnie nie mają dostępu do szybkiego Internetu. Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w aukcji LTE, podmioty, na rzecz których dokonano rezerwacji częstotliwości są zobowiązane do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji, częstotliwości z pasma 2,6 GHz. Ponadto przedsiębiorcy, na rzecz których dokonano rezerwacji częstotliwości mają obowiązek realizacji zobowiązań inwestycyjnych w paśmie 800 MHz, polegających na dokonaniu inwestycji w sieć telekomunikacyjną, obejmującą zasięgiem sieci ok. 80 proc. powierzchni Polski.

Obszary objęte zobowiązaniami inwestycyjnymi:

rodzaj pokrycia liczba gmin nr załącznika do decyzji termin realizacji zobowiązania co wskazano w załączniku uwagi
"białe plamy" 1149 Załącznik nr 2 24 miesiące gminy i punkty testowe załącznik inny dla każdej z 5 rezerwacji
gminy do 30 tys. (bez "białych plam") 1053 Załącznik nr 3 36 miesięcy gminy załącznik taki sam dla każdej rezerwacji
gminy 30-50 tys. (bez "białych plam") 91 Załącznik nr 4 48 miesięcy gminy załącznik taki sam dla każdej rezerwacji
RAZEM 2293
CAŁA POLSKA 2479

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą w sumie prawie 2300 gmin, z czego połowa, tj. 1149, to obszary tzw. białych plam, czyli miejsc gdzie obecnie transfer danych nie istnieje lub jest poniżej 10 Mb/s.

Warto zauważyć, że wydanie przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz stanowi realizację zapisów Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (RSPP) oraz Strategii regulacyjnej Prezesa UKE do roku 2015 r.

W wyniku wydania przedmiotowych decyzji przedsiębiorcy są zobowiązani również do uiszczenia w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, na rzecz Skarbu Państwa następujących kwot:

z tytułu częstotliwości 800 MHz – w sumie: 8 622 350 000 PLN,

z tytułu częstotliwości 2,6 GHz – w sumie: 610 920 000 PLN.

Magdalena Gaj, prezes UKE nie kryje, że to jeden z najważniejszych procesów telekomunikacyjnych w Polsce: Już za kilka miesięcy każdy będzie mógł mieć dostęp do szybkiego mobilnego Internetu. Nie będzie musiał szukać miejsc z zasięgiem."

26.01.2016

Do góry